Eserleri

Bakış Açısı

Bakış Açısı
Bakış Açısı, Mesnevî’den Hikâyeler

Bir gün Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v), “Haşimoğulları’nda senden daha çirkini yoktur” dedi.

Peygamber Efendimiz, “Her ne kadar haddini aştınsa da yine de doğru söyledin” buyurdu.

Biraz sonra, Hz. Ebu Bekir Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) yanına geldiğinde, “Ey güneş! Sen ne doğudansın ne batıdan, latif nurunla parla” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Değersiz dünya sevgisinden kurtulan aziz dostum! Sen de doğru söyledin” buyurdu.

Orada bulunan sahabeler bu durum karşısında şaşırdılar ve, “Ey insanların en şereflisi! Birbirine tamamıyla zıt şeyler söylendi. İkisini de doğru söyledin, buyurdunuz. Sebebi nedir?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu: “Ben Hakk’ın kudret eliyle cilaladığı bir aynayım. Bana bakan, olduğu gibi kendini görür.”


Bakış Açısı
Mesnevî’den Hikayeler, Mesnevî
Hz. Mevlâna Celâleddin

Bir Yorum Yaz