Sözleri

Mesnevi’den Mevlâna Sözleri

Mesnevi'den Mevlâna Sözleri
Mesnevi’den Mevlâna Sözleri

Mevlana Hazretleri‘nin Mesnevi adlı eserinden derlenmiş hikmetli sözleri.

Gönül aynası saf olmalı ki orada çirkin suratı güzel surattan ayırt edebilsin.

Burada malın faydası yok. Aşkla, dertle, dumanla dolu gönül lazım.

İki alemde de Allah’ın baktığı yer, gönüldür. Padişah daima gönle bakar.

Topraktan biten güller, mahvolur gider. Gönülde biten güller daimidir ve ne hoştur.

Kibir, hırs, şehvet kokusu, söz söylerken soğan gibi kokar.

Hırs, çirkinleri güzel gösterir. Yol afetleri içinde şehvetten beteri yoktur.

Hırs, insanı kör, ahmak eder, bilgisiz bir hale sokar, ölümü kolaylaştırır.

İbret almayı, uyanmayı Allah’tan dile; kitaptan, sözden, harften, duraktan değil!

İlaç, ilaç olarak kaldıkça tesirsizdir. Fakat içildi, yendi de varlığından geçti mi tesir eder.

En güzel şekli olan insan şekli, arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz.

Yazı esnasında eli görmeyen kimse, kalemin hareketini kalemden sanır.

İçinde pusu kurmuş olan nefis, kibir ve kin bakımından bütün düşmanlardan beterdir.

A melun senin düşmanın senden başkası değil, kinine uyup da suçsuzlara düşman olma.

Her ne kadar dünya senin yanında azametli ve nihayetsiz ise de bil ki kudrete karşı zerre bile değildir.

Kur’an ile dolu sandık, boş sandıktan iyidir elbet. Yüksüz sandık da, fareler ve yılanlarla dolu sandıktan daha iyidir.

Ey kınayan köpek, sen hav hav edip duruyorsun da `Kur’an’ı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım` mı sanıyorsun?

Her kötü ve yanlış kınama yüzünden gönlümü bozmam, işimden, sözümden kalmam.

Aptallık ve bilgisizlik yırtığı yama kabul etmez… ey öğütçü, ona hikmet tohumunu pek saçma.

Heva, heves ve nefsin isteği ile az dost ol. Çünkü seni Allah yolundan çıkaran, yolunu şaşırtan, hevâ ve hevestir.

Bu aşağılık nefis, senden fani kazanç ister. Fakat daha ne kadar aşağılık şeyleri kazanıp duracaksın, bırak artık, yeter!

Aşağılık nefis, eğer senden yüce bir kazanç dilese bile bu dilekte hile ve düzen vardır.

Alçak nefse ihsanda bulunursan alçaklar gibi nimeti inkar eder, azgınlaşır.

Nefis, ahdinde durmaz; o yüzden gebertilecek bir şeydir ya! Kendisi de alçaktır, kıblegahı da alçaktır.

İnsanın belalar içinde ölmesi daha iyidir. Nefis, nimeti inkar eder, sapıktır.

Ölümün görünüşü ölüm, iç yüzü diriliktir; ölümün görünüşte sonu yoktur, hakikatte ise ebediliktir.

Herkes güzellik, şirinlik davasındadır ama şirinliklere mihenk taşı ölümdür!

Dirilme gününün gelmesinin şartı, önce ölmektir. Çünkü dirilme, ölümden sonradır.

Sükut alemi gelir çatar. Bari sen, o gelmeden sus. Vay o kişiye ki ölümle ünsiyeti yoktur!

Halk, kime secde ederse onu zehirliyor demektir.

Kısmeti bir saman çöpü bile değilken hırsı dağ kadar.. Allah’a yüzü yok. Alem yanında kadir kıymet kazanmış!

Ey elimde ekmeğim yok diye gamdan ölen, Allah yargılayıcı ve merhametliyse bu korku ne?

Rızık vermek, Allah’ın işidir. Herkes Allah’ın takdirine göre hareket eder, başka türlü hareket etmesine imkan yoktur.

Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur.

Acele, şeytanın hilesidir; sabır ve tedbir, Allah’ın lûtfu.

Mal, sadakayla katiyen azalmaz. Hayırlarda bulunmak, malı zayi etmez, kaybolmaktan kurtarır.

Halkın gözünü, ancak sebepler bağlar. Sebepten korkup titreyen, eshaptan değildir.

Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de alışkanlık yüzündendir.

Cömertlik, şehvetleri, lezzetleri terk etmedir. Şehvet yüzünden düşen kalkmamıştır.

Bu ten alemi, şehvetten kurtulan kişiden başkasını yanılta gelmiştir, yanılta gider.

Şehvete mensup olan nefs, Hak’tan sağırdır, kördür.

Her devirde söz söyleyen bulunur; bulunur ama geçmişlerin sözleri daha faydalıdır.

Gönül doğru sözden huzur ve sükun bulur, susuzun suyla hararetini teskin etmesi gibi.

Hırs ve tamah, insanı kör ve sağır eder.

Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Esasen Hakk’a teslim olmadan daha sevgili ne var?

Velilerde, Allah’tan öyle bir kudret vardır ki atılmış oku yoldan geri çevirirler.

Zamanın kutbunun sözüne karşı nakli ilim, bil ki su varken teyemmüm etmeye benzer!

Şeytan, onları azgınlık yoluna götürmekte ısrar eder. Şeyh de doğru yola götürmekte ısrar eder.

Ey yoksul, zengine zekat ver. Bütün altınlar, bütün ipekli kumaşlar, yokluktadır, yoksuldadır.

Artık dertten şikayet etme. Çünkü dert, insanı yokluğa sürüp götüren rahvan bir attır.

Zan, yıllarca kendi ayağıyla koşsa burnunun direğinden ileriye geçemez (olduğu yerde sayar, durur).

Melek gibi Allah’ı tesbih etmeyi kendine gıda yap da melekler gibi ezadan kurtul.


Mesnevi’den Mevlâna Sözleri

Mevlâna Sözleri
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî