Sözleri

Mevlâna Sözleri

Mevlâna Sözleri

Mevlâna Sözleri

Ben yaşadıkça Kur’an’ın bendesiyim. Ben Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) ayağının tozuyum. Biri benden bundan başkasını naklederse; ondan da davacıyım, o sözden de davacıyım, şikayetçiyim.

— Hz. Mevlâna Celâleddin (k.s)


Fakirliği kabullenirsen, sultanın yanındaki köle gibi, kıyamet günü sevinç gözyaşları dökersin.


1.

Öğüt verecek insana değil, örnek alınacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur ama takvayla yaşayan az bulunur.

Gönül aynan saf olmadıkça, çirkini güzelden ayıramazsın.

Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.

Kısmet ederse Mevlâ, el getirir, yel getirir, sel getirir.
Kısmet etmezse Mevlâ, el götürür, yel götürür, sel götürür.

Edepsiz insan Allah’ın lütfûndan mahrum kalır.

İnsan, nefsin arzu ve isteklerinden uzaklaşmalıdır. Nefsin dostluğunun sonucu hüsrandır. (MH95)

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi, kardeşine de yapma. Başkası için kazdığın kuyuya, kendinin de düşebileceğini unutma. (MH257)

Kendine gel ey canımın canı, ey yüzlerce cihanım. İçinde bulunduğun anı ganimet bil. Yapacağın işi geciktirmek, ertelemek felakettir.

Ey gafil insan! Yoksulluk sultanlıktır. Senin için ahiret de büyük bir mutluluktur. Nefsani arzu ve isteklerin seni yoksullukla, yani sultanlıkla korkutmaktadır.


2.

Mevlâna Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Üzülme… Bir yanda korku bir yanda ümidin varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten.

Sopayla kilime vuranın gayesi klimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır.

Bilmelisin ki halı olmadan baştacı olunmaz!

Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olmaz. Yüzük olmayı dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır!

Bu dünya, yaptıklarımızın yankılanıp yine bize döneceği bir dağdır.


3.

Bir gün belki sevgiliye kavuşacağım, amma o geçip giden ömrü nerede bulacağım?


4.

Eğer sen bir kardeşinde bir kusur görürsen, bilmelisin ki o kusur sende de vardır. İnsan insanın aynasıdır, sen onda kendini görürsün. (FMF 6-45)


5.

Tut ki dikenim, hem de kötü bir diken; fakat diken de gülle beraberdir.

Hz. Mevlâna

(DK-I)

Kötülüğe pişman oluyor, Allah demeye başlıyorsun ya; işte o zaman seni beladan kurtarmak için kendisine çeken O (c.c).

Söylediğimiz, sözün kabuğu; kabuktan o sırrın özünü, içini kim bulmuştur ki? (DK, s. 3735)

Kendine gel, sûfî içinde bulunduğu vaktin oğludur; geçen yıldan, gelecek yıldan geç; sıçra.

Aşka âr namus sığmaz; utanmayı, ululanmayı bırak.


6.

Her dünyalığın bir gamı vardır.

Allah’ın rahmeti, rahmet içinde rahmettir. Sen bir rahmete kanaat etme, o rahmetlerin hepsini talep et.

Fani varlıklarda görülen güzellik, ilahi güzelliğin iğreti olarak onlara aksetmesinden ibarettir. İğreti güzelliklere bakma da, sen onun aslını, yani güzelliği vere ara!

Sen anılması güzel bir söz ol. Çünkü insan, kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.

Vücudumuzda binler huy, güzel çirkin binlerce sıfat var. Hangi huy galipse hüküm onundur. Madende altın bakırdan fazlaysa o maden altın sayılır.

Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol.

7.

Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan; gece gibi kapkaranlık nefsini yak!

“Derdim var” diyorsun; dert insanı Hak’ka götüren Burak’tır; sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki; sendeki derdi nimet sayanlar da var.

Dünya malı Allah’ın tebessümüdür: Ona bak ama sarhoş olma.

Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. “Aşık” olmayana anlatsan da “Ben” “Sen” anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal Şems olmayan; yanmaz, yanamaz.

Ayağın kırıldı diye üzülme! Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek.

Bu âlemin, bu kâinatın kitabı sensin: Aç da kendini oku ey can!

Derdin ne olursa olsun korkma! Yeter ki umudun Allah olsun.

Sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye, niye kederlenirsin, Ey can?

Bir şey olmuyorsa: Ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur.

Ne istersem ben Mevlâ’dan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır.

Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne Zaman dersen bilemem ama, açılmaz diye umutsuz olma, yeter ki o kapıda durmayı bil.


Senin canın içinde bir can var, o canı ara!
Beden dağının içinde mücevher var, o mücevherin madenini ara!
A yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara;
Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara.

Hz. Mevlâna (Mevlâna Şiirleri)


Bu sayfa sürekli güncellenecektir.


Ayrıca bakınız:

    Resimli Mevlâna Sözleri
    Mesnevi’den Mevlâna Sözleri


Mevlâna Sözleri
Hikmetli Sözler
Mevlâna Celâleddin

1. MŞ, 2. KTBT, 3. Makâlât, Şems-i Tebrizî, 4. FMF, 5. DK, 6. ST, 7. LTŞ

Bir Yorum Yaz