Hayatı

Mevlâna’nın Vasiyeti

Mevlâna'nın Vasiyeti

“Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum.

İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.”

Mevlâna Celâleddin (k.s), 1273


— Câmî, Nefehâhü’l-üns, s. 465; Kemaleddin Efendi, Mevzû’atu’l-‘ulum, I-II, İstanbul, 1313h., Veled Çelebi, bu vasiyetnameyi “Hayru’l-kelam” adıyla şerh etmiştir (İstanbul, 1330 h.)


Mevlâna’nın Vasiyeti

Mevlâna’nın Hayatı
Mevlâna Celâleddin

Bir Yorum Yaz