Eserleri

Kapıyı Çalan Kim

Kapıyı Çalan Kim

Kapıyı Çalan Kim

Hz. Mevlâna (k.s) Mesnevî-i Şerif’te Şems-i Tebrizî Hazretlerine (k.s) şöyle seslenir:

Birisi bir dostunun kapısına gelip kapıyı çaldı. Dostu, “Kapıyı çalan kim?” deyince,

Benim” diye cevap verdi. Dostu, “Git şimdi, zamanı değil. Böyle bir sofra ham kişinin makamı olamaz. Hamı, ayrılık ateşinden başka ne pişirebilir, nifaktan ne kurtarabilir?” dedi.

Adamcağız gitti, tam bir yıl dostunun ayrılığıyla yanıp yakıldı. Yanıp pişerek tekrar döndü geldi. Dostunun evinin etrafında dolaşmaya başladı.

Kapıya varıp ağzından edepten dışarı bir söz çıkmasın diye yüzlerce korku ile edepli edepli halkayı çaldı. Sevgilisi, “Kim o?” deyince, “Gönlünü alan sevgili sensin” diye cevap verdi.

Sevgili, “Madem ki bensin, ey ben, gel içeri gir! Ev dar iki kişi sığmıyor” dedi.


Mesnevî’den Hikayeler
Hz. Mevlâna (k.s)

Bir Yorum Yaz