Eserleri

Usta ve Şaşı Çırak

Usta ve Şaşı Çırak
Usta ve Şaşı Çırak, Mesnevi’den Hikayeler

Bir ustanın, şaşı bir çırağı vardı. Usta bir gün çırağından, içerideki depoya gidip raftaki şişeyi getirmesini istedi.

Şaşı çırak depoya gitti. Rafa baktığında iki şişe olduğunu gördü. Dönüp ustasına gelerek, “Usta rafta iki şişe var. Hangisini getireyim?” diye sordu. Usta da, “Oğlum, o rafta bir şişe var. Şaşılığı bırak. O bir şişeyi al gel” dedi. Çırak itiraz etti. “Ustacığım beni azarlama. Ben o rafta iki şişe gördüm. Hangisini istiyorsan söyle getireyim.” Çocuğa laf anlatamayacağını anlayan usta, “O zaman o iki şişeden birini kır, diğerini getir” dedi.

Çırak gitti, şişenin birini yere vurup parçalayınca iki şişenin de gözden kaybolduğunu farketti.

Usta ve Şaşı Çırak

Mesnevi-i Şerif, 1. Cilt
Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

Bir Yorum Yaz