Sözleri

Mevlâna Hazretlerinin Akıl Konulu Hikmetli Sözleri

Mevlâna Hazretlerinin Akıl Konulu Hikmetli Sözleri
Mevlâna Hazretlerinin Akıl Konulu Hikmetli Sözleri

“Ben uzun uzadıya ilerisini düşünen aklı denedim. Bundan böyle divaneliğe vuracağım!”

“Akıl ve zekada kemale ermekle Allah’a varılmaz. Padişah’ın fazıl ve ihsanı, aczini bilen kişiden başkasını kabul etmez.”

“Bahtı yaver ve talihi kutlu olan bilir ki, akıl ve zeka taslamak İblis’tendir, aşk Hz. Adem’den!”

“Meclislerde, peygamberlerde bulunan akıl gibi bir akıl ara.”

“Arifin kıblesi vuslat nurudur, filozaflaşan aklın kıblesi hayal.”

“Akıllı kişi, dünyanın gamını yemez, nimetini yer. Bilgisizlerse nedamet içinde mahrum kalırlar.”

Hz. Mevlâna (k.s)


Mevlâna Hazretlerinin Akıl Konulu Hikmetli Sözleri

Mevlâna Sözleri
Yukarıda yayınlanmış olan (akıl ile ilgili) özlü sözler, Mevlâna Hazretleri‘nin eserleri olan Mesnevî Şerif, Divân-ı Kebir, Mecâlis-i Seb’â ve Fihi Mâ Fih adlı eserlerinden derlenmiştir.

Bir Yorum Yaz